Scroll Top

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden

Thorakal mobilisering. Har du problem med astmaliknande symtom, doftallergi mot kemikalier, parfym, avgaser eller har du problem med slembildning och hosta? Det kan också vara så att du känner att du behöver ta ett extra andetag eller har ett behov av att kunna andas bättre. Detta är en behandlingsmetod som är mycket djupgående på andningsmuskulaturen. Sk. PEF-värde testas och bröstkorgsmätning utförs. I behandlingen ingår också andningsteknik och hemövningar.

En behandlingsform med hemövningar

Lotorpsmetoden bygger på behandling av andningsmuskulaturen och hemövningar som syftar till att lära patienten att andas på rätt sätt. Framförallt poängteras utandningens vikt. Metoden uppfanns av Janne Karlsson cirka år 2003 och har sedan dess utvecklats ytterligare.

Manuella behandlingar

Behandlingsresultaten har varit mycket lyckade och många personer med ovanstående åkommor har blivit så mycket bättre att de helt kunnat sluta med medicinering. Även personer med till exempel riktig astma och KOL har stor nytta av dessa behandlingar.

Ett mycket gott resultat för:
  • Hosta
  • Petrissage (knådningar, saxningar).
  • Doftallergi
  • Parfymallergi
  • Astmaliknande åkommor där astma inte konstaterats